SEVIM TURAN

SEVÝM TURAN Imo No 6719756

 

 

SEVÝM TURAN

IMO No 6719756

ex Baltiyskiy-47 (1993)
Argo (1997)
Alcor I (2001)
Alkor I (2002)
Mehmet Sefa (2003-2011)


Built by Gorokhovetskiy Sudostroitelnyy Zavod Gorokhovets .1966

3007 dwt.1991
grt
Lbp 96 m 

 

Ships

© Copyright 2010  www.Turkgemileri.com  All Rights reserved.