Main : ilhan Total:1596

Sort by:  Title () Date () Popularity ()
Photos currently sorted by: Date (New Photos Listed First)

Photo No. 81-90 (out of 1596 photos hit)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 160 »FIZULI

FIZULINew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryKishinev Type    Last Update2018/8/15 21:42
Hits2  Comments0    
Istanbul 13.12.2005
IMO No 7610969
Navashinsky Shipbuilding Yard "Oka".Russia.1975
Type Kishinev

FIZULI

FIZULI New
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:41
Hits3  Comments0    
Istanbul 7.12.2005
IMO No 7610969
Navashinsky Shipbuilding Yard "Oka".Russia.1975
Type Kishinev
35 ships built between 1969-1977
List of this type ships with original names

6915697 1968 KISHINEV
7011113 1969 SHURA BURLASHENKO
6915960 1969 BUOR-KHAYA
7008611 1969 GORKOVSKAYA KOMSOMOLIYA
7008635 1969 PYOTR GUTCHENKO
7011072 1969 ALEKSANDR POKALCHUK
7038159 1970 SERGEY BURYACHEK
7042033 1970 KELME
7042837 1970 MUOSTAKH
7107285 1970 GORNYAK
7226081 1972 KIGILYAKH
7226469 1972 BULUNKAN
7235824 1972 KOZELSK
7305136 1972 YANKA KUPALA
7305124 1972 YAKUB KOLAS
7235355 1972 SOVETSKAYA YAKUTIYA
7324261 1973 ANDREY KIZHEVATOV
7329924 1973 DIMITRIY KANTEMIR
7332426 1973 SERGEY GRITSEVETS
7334797 1973 KONSTANTIN ZASLONOV
7337311 1973 KHUDOZHNIK PLASTOV
7337701 1973 AFANASIY BOGATYREV
7421112 1974 FYODOR POPOV
7430785 1974 FYODOR OKHLOPKOV
7436557 1974 ISIDOR BARAKHOV
7529653 1975 ILYA SELVINSKIY
7529665 1975 NIKOLAY ZABOLOTSKIY
7529677 1975 NIZAMI
7610969 1975 FIZULI
7507136 1975 MAKSIM AMMOSOV
7509603 1975 IVAN STROD
7518226 1975 PLATON OYUNSKIY
7620342 1976 VAGIF
7620201 1976 KHUDOZHNIK KUINDZHI
7630543 1976 VASILIY YAN
7630311 1976 OGNYAN NAYDOV
7640550 1976 AVETIK ISAAKYAN
7640562 1976 BERDY KERBABAYEV
7643904 1977 KOSTA KHETAGUROV
7645079 1977 DZHAFAR DZHABARLY
7644996 1977 ASHUG ALESKER
7646669 1977 MIKAIL MUSHFIK
7729916 1977 KOMANDARM GAY

FIZULI

FIZULINew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryKishinev Type    Last Update2018/8/15 21:40
Hits1  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO No:7610969
built by Sudostroitelnyy Zavod Oka.Russian Fed.1975

USOLYE

USOLYENew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:38
Hits2  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO No: 8026646
ex Josemi,Lux Spirit
built by Duro Felguera.Spain.1982

USOLYE

USOLYENew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:37
Hits3  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO No: 8026646
ex Josemi,Lux Spirit
built by Duro Felguera.Spain.1982

MIKHAIL ISAKOVSKIY

MIKHAIL ISAKOVSKIYNew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:35
Hits2  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO no: 8136673
built by Navashinkiys shipyard.1983

SAMUR 18

SAMUR 18New
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:23
Hits4  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO no: 8891364

SAFMARINE GABON

SAFMARINE GABONNew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:20
Hits4  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO No:8031108
built by Veb Schiffswerft Neptun.Germany.1980

SAFMARINE GABON

SAFMARINE GABONNew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryGeneral Cargo    Last Update2018/8/15 21:20
Hits0  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO No:8031108
built by Veb Schiffswerft Neptun.Germany.1980

ISA

ISANew
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/15 0:29
Hits3  Comments0    
Istanbul 8.9.2005
IMO No: 9180358
built by Mitsui Eng Shipbuilding.Japan.1999

Photo No. 81-90 (out of 1596 photos hit)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 160 »