Istanbul Photos Total:55 (25)
Strait Of Istanbul (30)  
Ships & Boats Total:1899 (4)
Boats (0)   Bulk Carriers (337)   Casualties (6)   Cement Carriers (8)   Container Ships (101)   Fishery Boats (41)   General Cargo   Harbour Boats (14)   Livestock Carriers (7)   Navy Ships (2)   OBO/Ore Oil (21)   Passanger Ships   Reefers (24)   Research (10)   Ro/Ro (21)   Ship Details (1)   Special Ships   Tankers   Tugs (8)   Vehicle Carriers (6)   Yachts (0)  

   There are 1954 Images in our Database.    

Latest Listings

Photo No. 301-315 (out of 1954 photos hit)
« 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (21) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 131 »


YANKA KUPALA

YANKA KUPALA
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryKishinev Type    Last Update2018/8/19 2:38
Hits243  Comments0    
Istanbul 30.9.2005
IMO No 7305136
built by A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.Russian fed.1972
List of this type ships with original names

6915697 1968 KISHINEV
7011113 1969 SHURA BURLASHENKO
6915960 1969 BUOR-KHAYA
7008611 1969 GORKOVSKAYA KOMSOMOLIYA
7008635 1969 PYOTR GUTCHENKO
7011072 1969 ALEKSANDR POKALCHUK
7038159 1970 SERGEY BURYACHEK
7042033 1970 KELME
7042837 1970 MUOSTAKH
7107285 1970 GORNYAK
7226081 1972 KIGILYAKH
7226469 1972 BULUNKAN
7235824 1972 KOZELSK
7305136 1972 YANKA KUPALA
7305124 1972 YAKUB KOLAS
7235355 1972 SOVETSKAYA YAKUTIYA
7324261 1973 ANDREY KIZHEVATOV
7329924 1973 DIMITRIY KANTEMIR
7332426 1973 SERGEY GRITSEVETS
7334797 1973 KONSTANTIN ZASLONOV
7337311 1973 KHUDOZHNIK PLASTOV
7337701 1973 AFANASIY BOGATYREV
7421112 1974 FYODOR POPOV
7430785 1974 FYODOR OKHLOPKOV
7436557 1974 ISIDOR BARAKHOV
7529653 1975 ILYA SELVINSKIY
7529665 1975 NIKOLAY ZABOLOTSKIY
7529677 1975 NIZAMI
7610969 1975 FIZULI
7507136 1975 MAKSIM AMMOSOV
7509603 1975 IVAN STROD
7518226 1975 PLATON OYUNSKIY
7620342 1976 VAGIF
7620201 1976 KHUDOZHNIK KUINDZHI
7630543 1976 VASILIY YAN
7630311 1976 OGNYAN NAYDOV
7640550 1976 AVETIK ISAAKYAN
7640562 1976 BERDY KERBABAYEV
7643904 1977 KOSTA KHETAGUROV
7645079 1977 DZHAFAR DZHABARLY
7644996 1977 ASHUG ALESKER
7646669 1977 MIKAIL MUSHFIK
7729916 1977 KOMANDARM GAY

YANKA KUPALA

YANKA KUPALA
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryKishinev Type    Last Update2018/8/19 2:35
Hits211  Comments0    
Istanbul 30.9.2005
IMO No 7305136
built by A/O Sudostroitelnyy Zavod Oka.Russian fed.1972

BRAVE RICHARD

BRAVE RICHARD
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 2:27
Hits263  Comments0    
Istanbul april 2008
IMO No 7639692
ex Truejoy,Celtic Sea,Fanis,Athinoula,Paul X
Hayashikane.Japan.1977

BRAVE RICHARD

BRAVE RICHARD
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 2:27
Hits266  Comments0    
Istanbul april 2008
IMO No 7639692
ex Truejoy,Celtic Sea,Fanis,Athinoula,Paul X
Hayashikane.Japan.1977

BRAVE RICHARD

BRAVE RICHARD
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 2:24
Hits271  Comments0    
Istanbul 30.9.2005
IMO No 7639692
ex Truejoy,Celtic Sea,Fanis,Athinoula,Paul X
built by Hayashikane.Japan.1977

BRAVE RICHARD

BRAVE RICHARD
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 2:24
Hits227  Comments0    
Istanbul 30.9.2005
IMO No 7639692
ex Truejoy,Celtic Sea,Fanis,Athinoula,Paul X
built by Hayashikane.Japan.1977

SEALADY

SEALADY
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 2:11
Hits222  Comments0    
Istanbul 12.4.2005
IMO No: 9104421
ex Grand Success
Oshima Shipbuilding Co. Ltd.Japan,1995
42183 dwt,23263 grt

SEAFRIEND

SEAFRIEND
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryTankers    Last Update2018/8/19 2:08
Hits223  Comments0    
Istanbul 22.11.1992

AGIOS RAPHAEL

AGIOS RAPHAEL
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 1:51
Hits231  Comments0    
Istanbul 23.3.2005
Ex El Pampero
IMO No:7925522
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.1982

AGIOS RAPHAEL - IMO 7925522

AGIOS RAPHAEL - IMO 7925522
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryBulk Carriers    Last Update2018/8/19 1:51
Hits234  Comments0    
Istanbul 23.3.2005
Ex El Pampero
IMO No:7925522
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S.A.1982

TROPICAL LAND

TROPICAL LAND
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryReefers    Last Update2018/8/19 1:46
Hits349  Comments0    
Istanbul 11.5.2005
IMO No: 7219090
ex Maranga ex Brunsland ex Tropical Land ex Rio Guayas
Nylands Verksted,Norway.1972

TROPICAL LAND

TROPICAL LAND
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryReefers    Last Update2018/8/19 1:46
Hits256  Comments0    
Istanbul 11.5.2005
IMO No: 7219090
ex Maranga ex Brunsland ex Tropical Land ex Rio Guayas
Nylands Verksted,Norway.1972

MINERVA ALEXANDRA - IMO 9198094-4.jpg

MINERVA ALEXANDRA - IMO 9198094-4.jpg
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryTankers    Last Update2018/8/19 1:36
Hits213  Comments0    
Istanbul 1.12.2005
very bad weather for shipspotting
IMO No: 9198094
Samsung Shipbuilding H.I..South Korea.2000

MINERVA ALEXANDRA

MINERVA ALEXANDRA
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryTankers    Last Update2018/8/19 1:36
Hits220  Comments0    
Istanbul 1.12.2005
very bad weather for shipspotting
IMO No: 9198094
Samsung Shipbuilding H.I..South Korea.2000

MINERVA ALEXANDRA

MINERVA ALEXANDRA
SubmitterilhanMore Photos from ilhan   CategoryTankers    Last Update2018/8/19 1:34
Hits191  Comments0    
Istanbul 11.5.2005
IMO No: 9198094
Samsung Shipbuilding H.I..South Korea.2000

Photo No. 301-315 (out of 1954 photos hit)
« 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (21) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 131 »